Általános felhasználási feltételek


Az Általános Szolgáltatási Feltételek („ÁSZF”) tartalmazzák cégnév: Rapcsák Judit E.V.     TR-Pack (székhely:  2013 Pomáz, Meggyfa utca 9.    , adószám: 69214897-2-33, mint szolgáltató (“Szolgáltató”) által üzemeltetett webáruház használatára vonatkozó általános szerződési feltételeket. Kérjük, hogy csak akkor vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben minden pontjával egyetért, és kötelező érvényűnek tekinti magára nézve. Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre (nem minősül írásba foglalt szerződésnek), magatartási kódexre nem utal. Az ÁSZF letölthető az alábbi linkről: https://www.trpack.hu/felhasznalasi-feltetelek/

Szolgáltató adatai:

A szolgáltató neve: Rapcsák Judit E.V. TR-Pack
A szolgáltató székhelye:  2013 Pomáz, Meggyfa utca 9.    
A szolgáltató elérhetősége, az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt elektronikus levelezési címe:  info@trpack.hu     
Cégjegyzékszáma:  52862618     
Adószáma: 69214897-2-33
Nyilvántartásban bejegyző hatóság neve (cégbíróság): Budapest Környéki Törvényszék
Telefonszámai:  06 20 2111 995    
Adatvédelmi nyilvántartási száma:
Engedély száma:
A szerződés nyelve: magyar 

A tárhely-szolgáltató adatai: 

Székhely:

Webnode AG

Gartenstrasse 3, 6304 Zug
Svájc 


Fejlesztés és üzemeltetés:

Hlinky 70, 603 00 Brno
Csehország

Alapvető rendelkezések:

1.1. A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen Szabályzat értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.

1.2. Hatály, az ÁSZF módosítása.

1.3. A webshop, mint szerzői jogi mű szerzői jogi védelem alatt áll, engedély nélküli tartalom felhasználása, jogi következményeket vonhat maga után.

1.4. Elérhetőek vagyunk interneten, telefonon, személyesen illetve postai úton.

Adatkezelési szabályok:

1.5. Az adatvédelmi tájékoztató elérhető a szolgáltató honlapján. 

Megvásárolható termékek, szolgáltatások köre

1.6. A megjelenített termékeket online, és személyesen is megvásárolhatók. A termékek tartalmazzák az Áfát. Az ár nem tartalmazza a házhozszállítási díját, illetve a csomagolási díjat. Ezen díjak külön feltüntetésre kerülnek.

1.7. A webshopban  részletesen fel van tüntetve a termék neve, leírása, a termékekről fotó jelenhet meg. A termékek adatlapján megjelenített képek eltérhetnek a valóságostól, bizonyos esetekben illusztrációként szerepelnek.

1.8. Akciós ár bevezetése esetén, Szolgáltató teljes körűen tájékoztatja Felhasználókat az akció időtartamáról.

Rendelés menete

1.9. A Szolgáltató oldalán a "Kosárba" gombra kattintva viheti be az adott terméket a megrendelésre kerülők közé, (több darabot, a "kosárba" gomb ismételt megnyomásával vásárolhatunk). A menü bal oldalán található "Kosár " gombbal érhető el a rendelési lista aktuális állapota.

A Bevásárló kosár oldalon van lehetőség a megrendelés módosítására, mennyiségi változtatására illetve a vásárlás tovább folytatására. A "kifizetés" gombra kattintva érhetjük el a számlázási, szálltási és fizetési információkat.

1.10. A számlázási információk megadása után a "Folytatás" gombra kattintva, adhatjuk meg a szállítási adatokat illetve választhatunk a szállítás igénybevételének módjáról. 

1.11. A szállítási menüpontban választható a Szolgáltató székhelyén történő személyes átvétel (amely ingyenes), előre egyeztetett időpontban. Iletve a  kiszállítás kérése lehetősége. A szállítási díj 1 tekercsre vonatkozik. 

A vásárlás folytatása a fizetés módjának kiválasztásával történik.

1.12. A szolgáltató webáruház köteles az igénybe vevő megrendelésének megérkezését az igénybe vevő felé elektronikus úton haladéktalanul visszaigazolni. Amennyiben e visszaigazolás az igénybe vevő megrendelésének elküldésétől számított, a szolgáltatás jellegétől függő elvárható határidőn belül, de legkésőbb 48 órán belül az igénybe vevőhöz nem érkezik meg, az igénybe vevő mentesül az ajánlati kötöttség vagy szerződéses kötelezettség alól. megrendelés és annak visszaigazolása akkor tekintendő a szolgáltatóhoz, illetve az igénybe vevőhöz megérkezettnek, amikor az számára hozzáférhetővé válik. A fenti szabályoktól eltérhetnek a felek, ha ebben megállapodtak.

A megrendelések feldolgozása és teljesítés

1.13. A megrendelések feldolgozása az 1.12 alapján történik. 

1.14. Készleten lévő termékek esetén, teljesítési határidő, a visszaigazolástól számított 2-5 munkanapon belül. Amennyiben készlethiány lép fel, ha Szolgáltató és Felhasználó a teljesítés időpontjában nem állapodtak meg, Szolgáltató Felhasználó felszólításában meghatározott időpontban vagy időn belül, felszólítás hiányában legkésőbb a megrendelésnek Szolgáltatóhoz való megérkezésétől számított harminc napon belül köteles a szerződés szerinti teljesítésre.

1.15. Ha Szolgáltató a szerződésben vállalt kötelezettségét azért nem teljesíti, mert a szerződésben meghatározott termék nem áll rendelkezésére, köteles erről Felhasználót haladéktalanul tájékoztatni, valamint Felhasználó által fizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb harminc napon belül visszatéríteni. E kötelezettség teljesítése Szolgáltatót nem mentesíti szerződésszegése egyéb következményei alól.

Elállás joga

1.16. A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet szabályozása értelmében Felhasználó a megrendelt termék kézhez vételétől számított 14 napon belül indoklás nélkül elállhat a szerződéstől, visszaküldheti a megrendelt terméket.

1.17. Az elállási jog gyakorlásának menete.

Amennyiben a Fogyasztó rendelését szeretné  lemondani, azt kérjük, jelezze a info@trpack.hu e-mail címen vagy a +3620/211-1995 telefonszámon.

Írásbeli lemondás esetén elegendő a nyilatkozatot elküldeni 8 munkanapon belül. Futáros kiszállítás esetén a sértetlen terméket a számlával vagy annak másolatával, saját költségén küldje vissza a TR-Pack címére (2013 Pomáz, Meggyfa utca 9.), és a megérkezésétől számított 14 napon belül visszatérítjük Önnek a visszaküldött termék/termékek vételárát. Elállás esetén a vevőt csak a visszaküldés költsége terheli, illetve ha a kiszállítás ingyenesen történt, a megrendelőnek meg kell térítenie a szállítás költségét is, amit kedvezményként a Szolgáltató elengedett a házhoz szállításkor. A terméket csak eredeti állapotában és csomagolásában, hiánytalan mennyiségi, minőségi állapotában vesszük vissza.

Ha a megrendelt termék/termékek hibás, esetleg a szállítás során megsérült, akkor azt a Szolgáltató díjmentesen kicseréli. Erről a felek előzetesen írásban vagy szóban megállapodnak.


Panaszkezelés

1.18. A panaszkezelés történhet elektronikusan, telefonon keresztül illetve postai úton a Szolgáltató adatainak megfelelően.

Vegyes rendelkezések

1.19. Szolgáltató és Felhasználó vitás ügyeiket békés úton próbálják rendezni. Felhasználó és a Szolgáltató a jelen Szabályzat hatálya alá tartozó, megegyezéssel 30 (harminc) naptári nap alatt nem rendezhető esetleges jogvitákra nézve Bírósági eljárás kezdeményezhető.

Bírósági eljárás: Ön jogosult a fogyasztói jogvitából származó követelésének bíróság előtti érvényesítésére polgári eljárás keretében a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint a Polgári Perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény rendelkezései szerint.

A fogyasztóvédelmi közigazgatási hatósági ügyekben első fokon megyei illetékességgel a fővárosi és megyei kormányhivatalok fogyasztóvédelmi felügyelőségei, másodfokon országos illetékességgel a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság jár el. Az illetékességet megalapozza a fogyasztó lakóhelye, a vállalkozás székhelye, telephelye, valamint a jogsértés elkövetésének helye is. A kérelem bármely illetékes felügyelőségnél benyújtható. 

Tájékoztatjuk, hogy a fogyasztói jogviták online rendezéséről szóló Európai Parlament és a Tanács 524/2013/EU rendelete ( 2013. május 21. ) alapján Önnek jogában áll az Európai Bizottság által működtetett online vitarendezési platformon keresztül érvényesíteni panaszát, amelyet a következő linken ér el: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=HU 


Pomáz, 2018. 09. hó 12nap